PD Kum Trbovlje

______________________________________________________________________________

Planinsko društvo Kum Trbovlje objavlja

RAZPIS

za zbiranje ponudb za najem planinskega doma na Kumu

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih in pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na voljo na sedežu društva vsak četrtek v času uradnih ur (med 18. in 20. uro) ali na spletni strani https://www.pzs.si/

Pisne ponudbe skupaj s prilogami pošljite v zaprti kuverti s pripisom »razpis« na naslov Planinsko društvo Kum Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje do vključno 7. februarja 2020. Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb obveščeni najkasneje do 29. februarja 2020.

Ogled planinske koče je možen vsak dan v njenem obratovalnem času (koča je zaprta ob ponedeljkih). Prosimo za predhodno najavo pri vodstvu društva na tel. 051 377 502 ali pdkum@pzs.si  Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba od 1. aprila 2020 dalje za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja. Dodatne informacije: 051 377 502 (Marjeta Bricl)

____________________________________________________________________________

MDO PD Zasavja razpisuje nagradni foto natečaj, kjer se vse vrti okoli Zasavske planinske poti. Več o razpisu in prijavi poiščite na

http://pd-kum.si/wp-content/uploads/foto-natečaj-zasavska-plan-pot-2019-2020-page0001.jpg

http://pd-kum.si/wp-content/uploads/foto-natečaj-zasavska-plan-pot-2019-2020-page0002.jpg

http://pd-kum.si/wp-content/uploads/prijavnica-foto-natečaj-zasavska-planinska-pot-2019-2020-page0001.jpg

Kontakt koča Kum tel. 070 783 770 in kmetijakrokarca@gmail.com

Vabimo vas, da se nam pridružite na naših planinskih izletih, turah in pohodih. Oglejte si naše »novice in dogodke«

 ☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺