PD Kum Trbovlje

Planinsko društvo Kum Trbovlje

na podlagi sklepa upravnega odbora objavlja

RAZPIS

za zbiranje ponudb za najem planinskega doma na Kumu

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih in Pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na voljo na sedežu društva vsak četrtek v času uradnih ur (med 18. in 20. uro) ali na spletni strani www.pd-kum.si

Pisne ponudbe skupaj s prilogami pošljite v zaprti kuverti s pripisom »razpis« na naslov Planinsko društvo Kum Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje do vključno 30. septembra 2018.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb obveščeni najkasneje do 20. oktobra 2018.

Ogled planinske koče je možen vsak dan v njenem obratovalnem času (koča je zaprta ob ponedeljkih). Prosimo za predhodno najavo pri vodstvu društva na tel. 051 377 502 ali pdkum@pzs.si

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba od 1. decembra 2018 dalje za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja.

Dodatne informacije: 051 377 502 (Marjeta Bricl)

 ☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺

Vedno pa ste toplo dobrodošli na Kumu. Planinske poti so urejene, v naši planinski koči pa vas pričakujejo Ledinekovi!