PD Kum Trbovlje

Akcije društva

 

Prijatelj Kuma

Planinsko društvo Kum Trbovlje in oskrbnica planinskega doma na Kumu pričenjamo v letu 2013 z akcijo »Prijatelj Kuma«, s katero želimo spodbuditi pohodništvo na področju Kuma in nagraditi najpogostejše obiskovalce.

 Pravila akcije “Prijatelj Kuma”

Cilj akcije “Prijatelj Kuma” je, da planinci dosežejo v enem letu čim več vzponov na Kum. Norma za sodelovanje v akciji je 15 vpisov v enem letu. V akciji lahko sodeluje vsak planinec oziroma obiskovalec Kuma. Evidenca Prijateljev Kuma se vodi v posebni vpisni knjigi, ki se hrani na vidnem mestu v koči. Vsak Prijatelj Kuma izpolni vse rubrike v knjigi:

  •  datum vzpona
  • lastnoročni vpis in podpis
  • zaporedna številka vzpona, kar bo osnova za končno evidenco
  • način vzpona (peš, avto, kolo); resničnost vpisa je zaupana vsakemu posamezniku.
  • izhodišče peš vzpona (za veljavni vzpon štejejo vsi vzponi vsaj od Lontovža  naprej) 
  • če kdo ugotovi, da sta dva udeleženca z enakim imenom in priimkom, naj poleg     imena vpiše še drug razpoznavni znak (kraj bivanja ali podobno)

V istem dnevu ima lahko vsak udeleženec le en vpis. Vpise pregleduje posebna komisija. Vpisi, ki ne bodo lastnoročni, vpisi brez podpisa in nečitljivi vpisi se ne bodo upoštevali. Kot evidenčno leto se šteje koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra. Rezultati se vsako leto razglase na dan srečanja planincev PD Kum, ki bo zadnjo nedeljo v mesecu maju. Pravila akcije so objavljena na vidnem mestu v koči na Kumu in na spletu.

 

Srečanje kumovcev na Kumu, vsako zadnjo nedeljo v maju

Srečanje je namenjeno vsem ljubiteljem Kuma in še posebej članom našega društva. Na ta dan razglasimo tudi rezultate akcije Prijatelji Kuma. Akcija se izpelje skupaj z oskrbniki.

 

Novoletni pohod na Kum, 2. januar

Ideja o Novoletnem pohodu se je porodila v letu 1983 takratnemu predsedniku Janezu Brinarju. Izbran je bil datum 2. januar in v zatišju zadnjega od novoletnih praznikov je pohod za mnoge pohodnike predstavljal priliko za zbistritev in osvežitev po napornem praznovanju. Prvega pohoda daljnega leta 1983 se je presenetljivo udeležilo 574 pohodnikov in v naslednjih letih je število udeležencev rastlo, tako da je ob 10. pohodu beleženo že več kot 2500 pohodnikov. V naslednjih letih je udeležba nihala od 1500 do 2000, zadnjih 10 let pa se je ustalila od 1000 do 1500 udeležencev.  Kum s svojo višini 1220 m predstavlja za marsikoga kar zahtevno turo, iz doline do vrha je 1000 m višinske razlike, za kar pohodniki potrebujejo do 3 ure hoda. In na vrhu jih le redkokdaj čaka lepo vreme. Če ne pada sneg ali včasih tudi dež, jim nagaja megla ali pa brije veter. Prav vreme dostikrat botruje udeležbi, čeprav smo v preteklih letih ugotavljali, da na udeležbo vpliva tudi dan v tednu. Če je po pohodu sledil še kak prost dan, je bila udeležba gotovo večja.

Že od prvega pohoda dalje so trase pohoda speljane po treh uradnih pohodnih smereh:

–          iz Trbovelj (start na savskem mostu), od koder se pohodniki lahko na Kum podajo po cesti ali pa po pešpoti preko čebulove doline

–          iz Hrastnika (start v bližini savskega mostu oziroma obrata Steklarne Hrastnik), od koder se pohodniki odpravijo po pešpoti čez Matico

–          razpotje Vidence pa je startno mesto za pohodnike, ki prihajajo na Kum z južne strani

Pohodniki, ki zberejo katerokoli drugo pot, se udeležba prav tako prizna, le da startnino poravnajo v koči na Kumu ob potrditvi svoje udeležbe.  

Prvi pohodi so bili za organizatorje pravi podvigi. Da smo zagotavljali varnost, so se med pohodnike vključevali planinski vodniki, radioamaterji in ostali naši prostovoljci. Opremljeni so bili z radijskimi postajami, povezanimi s centralno radioamatersko postajo na Kumu. Ob poti smo poskrbeli za okrepčilo pohodnikov, prav tako smo veliko pozornost posvečali zagotavljanju prve pomoči na trasah. A z leti se je marsikaj spremenilo. Danes vsak pohodnik nosi v žepu svoj mobilnik, za morebitna reševanja nam priskoči na pomoč ekipa Gorske reševalne službe in s tem nam je prihranjeno kar nekaj dela. Seveda pa je zagotavljanje varnosti na pohodu še vedno naša prioritetna skrb in še posebno opozarjamo pohodnike na previdnost pri sestopu. Zaradi varnosti tudi vsako leto zagotovimo zaporo lokalne ceste, ki vodi iz Trbovelj na Kum.    

Na Kumu pa je tega dne vedno veselo. Pohodniki ne prihajajo le iz dolin pod Kumom, prihajajo iz vse Slovenije, od Primorcev do Prekmurcev, od Gorenjcev, Dolenjcev in Štajercev. Na Kum vsako leto prihaja lepo število Ljubljančanov in tudi Zagrebčani niso redki. Med novoletnimi željami se pohodniki veselijo vsakoletnega druženja, obujajo spomine na pretekle pohode in snujejo načrte za nove.

Pohodniki prejmejo za prvo udeležbo bronasto, za tretjo, srebrno in za peto udeležbo zlato značko. Za »okroglo« 10., 20. in 30. udeležbo pa prejmejo posebne plakete oziroma priznanja. Planincem na Kumu postrežemo z brezplačnim čajem, oskrbniki pa poskrbijo za primerno gostinsko ponudbo.

V letu 2012 je potekal 30. Novoletni pohod in z veseljem smo pozdravili 15 veteranov, pohodnike, ki so osvojili vseh 30 pohodov.   

Novoletni pohod na Kum je najstarejši novoletni pohod pri nas. Ponosni smo, da nam uspe vsako leto navdušiti pohodnike, da nas obiščejo. Prav njihova udeležba pa nas navdihuje in spodbuja, da pohod ohranjamo tudi v bodoče.  

 

 

Kumska nedelja

Baron Janez Vajkard Valvasor v svoji znameniti Slavi Vojvodine Kranjske v VIII. knjigi  opisuje župnijo Svibno in vseh njenih 16 takratnih podružnic. Takole pravi:

 Sv. Neža na Kumu s tremi oltarji: 1. sv. Neže, 2. sv. Janeza Krstnika in 3. presvete Trojice. Proščenje je na binkoštno nedeljo, pa tudi na nedeljo Rogate, na praznik sv. Aleša in sv. Janeza Krstnika pride tja veliko ljudi. Največja množica pa se zgrinja na nedeljo po sv. Jerneju. Takrat namreč pripotuje sem več tisoč ljudi iz Kranjske, Štajerske, Koroške, Hrvaške in drugih krajev. Semkaj pride tudi veliko župnij v procesiji s svojimi banderi, in sicer župnija Svibno, župnija Šentrupert, župnija Zagorje, župnija Šmartno, župnija Vače, župnija Polšnik, župnija Trbovlje iz Štajerske, knezoškofijska rezidenca Gornji Grad, Nova Štifta in patri dominikanci z bratovščino sv. rožnega venca.

Veliko romanje k podružnični cerkvi sv. Neže. Na takšnem velikem romanju omenjenega dne sem bil 29. avgusta 1688 sam navzoč in takrat so računali, da je prisotnih okrog petdeset tisoč oseb, štirideset tisoč ljudi se je spovedalo in obhajalo in tri ženske so tamkaj odložile breme svoje nosečnosti. To veliko število ljudi je povzročilo, da so tega dne postregli z več kot štirideset tovori vina.

No, najbrž ni vse res, kar je častitljivi baron zapisal, vsaj številke se zdijo skoraj neverjetne. Bolj prepričljiv je bil Fran Erjavec, ki je v svojem hudomušnem zapisu »Eno noč na Kumu«, objavljenem leta 1862 v Slovenskem Glasniku, slikovito prikazal romarsko dogajanje na Kumu.

Kumska nedelja, to je nedelja po sv. Jerneju oziroma zadnja nedelja v avgustu, se je v vseh letih do današnjih dni ohranila kot romarski cerkveni praznik in ker tega dne ne prihajajo na Kum le romarji, prihajajo tudi ostali planinci, rekreativci in ljubitelji Kuma, je ta dan postal pravo družabno srečanje.

V zadnjih letih pa je Kumska nedelja tudi prilika za spominjanje na Janeza Medveška, po domače Tončkovega Janeza (1947-2008). Bil je vaški posebnež z južnega pobočja Kuma, z Jelovega. Možakar je imel izjemni čut za poštenost in moralo. Bil je tudi kumski zvonar, Kum, okolica in tukajšnji ljudje so mu bili zelo pri srcu. Vedno je priskočil na pomoč, tudi nam planincem je sleherno leto pomagal pri pripravi drv. Bil je tudi smučarski skakalec in dolgo vrsto let je s ponosom pomagal pripravljati planiško skakalnico, zato se ga je med planinci prijelo ime Kogler. Kadar pa je bil Janez židane volje, nam je pa zapel kako svojo hudomušno vižo. Njegovi prijatelji iz Športnega društvo Jelovo prav na Kumsko nedeljo pripravijo pohod v njegov spomin.

 

 

 


Ni komentarjev

Napišite komentar!


Odgovori

Morate biti prijavljeni da lahko komentirate.