PD Kum Trbovlje

Kum (1220m)

Kum (1220m), z značilno podobo hriba z dvema vrhovoma (na vzhodnem je RTV oddajnik, na zahodnem cerkev sv. Neže in planinski dom) v središču Zasavja, je viden skoraj z vseh višjih predelov Slovenije. Je najvišji vrh Zasavja in Dolenjske, zato ga Zasavčani imenujejo tudi Zasavski Triglav, Dolenjci pa Dolenjski Triglav.

Kum je osrednji vrh Kumljanskega hribovja. Hribovje je obsežno, razteza se med reko Savo na severu in dolino Sopote na jugu, od Radeč na vzhodu, pa do Polšnika na zahodu. Sestava tal je večinoma karbonatna. Celotno hribovje leži na litijski antiklinali in je nastalo z gubanjem zemeljske skorje v oligocenu. Hribovje je revno z zemljo in je zakraselo.

Kum s cerkvijo sv. Neže že vrsto let obiskujejo romarji. Predvsem je po romanju znana Kumska nedelja, to je prva nedelja po sv. Jerneju oziroma zadnja nedelja v avgustu. Dokumenti pričajo, da je bilo moč prenočiti v mežnariji na Kumu že daljnega leta 1903.

Planinski dom stoji tik pod vrhom Kuma, na južni strani cerkve sv. Neže, ki je bila zgrajena v srednjem veku, obnovljena pa po požaru okoli leta 1600. Na vzhodnem vrhu je stolp RTV s poslovnimi prostori. Začetki planinskega gospodarstva na Kumu segajo v leto 1928, ko je Posavska podružnica SPD opremila v mežnariji sobo za izletnike in planince.

Po osvoboditvi je PD Trbovlje dobilo v last mežnarijo in njeno depandanso; obe zgradbi je obnovilo, septembra 1948 pa uradno odprlo kočo na Kumu. Leta 1950 jo je prevzelo novoustanovljeno PD Kum Trbovlje, ki jo je v letih 1953 do ’58 adaptiralo in razširilo, v letih 1972/73 pa posodobilo in uredilo tudi depandanso. Leta 1952 so na Kum napeljali elektriko. V letih 1985/86 so dom in depandanso popolnoma obnovili zunaj in znotraj, na novo opremili in napeljali telefon.

Informacije o planinski koči na Kumu