PD Kum Trbovlje

Odseki in odbori

Društvo danes sestavljajo naslednji odseki in odbori:

  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • častno razsodišče,
  • gospodarski odsek,
  • vodniško pohodniški odsek,
  • markacijski odsek,
  • mladinski odsek,
  • odsek za varstvo narave,
  • komisija za priznanja,

Še posebno sta aktiva markacijski odsek, ki vestno vzdržuje poti na Kum in vodniško pohodniški odsek, ki vsakoletno oblikuje pester program izletov po Sloveniji, pa tudi malo dlje. V okviru odseka za varstvo narave se člani društva udeležujejo botaničnih ekskurzij po naši Kumljanski. Gospodarski odsek skrbi za planinski dom na Kumu