PD Kum Trbovlje

Odseki in odbori

Društvo danes sestavljajo naslednji odseki in odbori:

  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • gospodarski odbor,
  • častno razsodišče,
  • izletniški odsek,
  • markacijski odsek,
  • mladinski odsek,
  • odsek za varstvo narave,
  • propagandni odsek,
  • odbor za priznanja.

Še posebno sta aktiva markacijski odsek, ki vestno vzdržuje poti na Kum, in izletniški odsek, ki vsakoletno oblikuje pester program izletov po Sloveniji, pa tudi malo dlje. V okviru odseka za varstvo narave se člani društva udeležujejo botaničnih ekskurzij po naši Kumljanski.