PD Kum Trbovlje

Ptice

Tudi ptičji svet je pester. Tu živijo kozača ali uralska sova, lesna sova, od ujed pa skobec, kanja, kragulj, sokol selec. Do leta 1990 je bil posebna znamenitost tega področja tudi veliki divji petelin. Poseben doživljaj je bilo poslušati njegovo svatovsko pesem. Kum je bil njegovo obrobno stanišče, kjer se je še pojavljal, s takšnih območij pa vrsta najprej izgine. Vse redkejši je tudi jereb. Tod živi še krokar in številne vrste ptičev pevcev. Ob Savi pa lahko vidimo vodne ptice, kot so: race mlakarice, sive čaplje in kormorani.