Po poti vodomca, 8.5.2021

Urejeno območje dela kraškega Grosupeljskega polja sestavlja preplet življenjskih okolij z mokrotnimi travniki, trstičjem, ribniki, mejicami, zeliščnim vrtom in sadovnjakom. Tu so svoje zavetišče našle številne vrste ptic, čebele, kačji pastirji, metulji in dvoživke. Tu živi tudi naša najbolj pisana ptica – vodomec. Stopiti v vodomčev gaj je posebno doživetje za vse nas in še posebej za naše male radovedneže.

Comments are closed.