Pot iz Hrastnika se za tiste, ki pridejo z vlakom, prične s prečkanjem savskega mostu in nadaljuje do male cerkvice sv. Nikolaja v Podkraju. Pri objektu nove steklarne zavijemo desno navkreber in se vzpenjamo po stezi med skalovjem do planotastega zaselka Matica.

Pot poteka po prisojnem pobočju, ki pogojuje uspevanje toploljubnega rastlinstva (črni gaber, šmarna hrušica, mali jesen, triroba košeničica). Od Matice nadaljujemo pot do vasi Župa in mimo nekdanje gostilne Učakar. Od tu gremo po cesti še nekaj minut do odcepa za »Kum«, kjer krenemo po kolovozu oziroma stezi po gozdu in jasah ter se malo pod vrhom Kuma priključimo cesti, ki vodi z Dobovca. Za pot porabimo približno 3 ure.