PD Kum Trbovlje

Travniki

Večina travnikov je negojenih. Uspevajo na hribovitem in sušnem svetu, kjer je potrebno kositi ročno. Nekateri travniki, ki so nekoliko bolj oddaljeni od kmetij, se zaraščajo v gozd, njive pa prehajajo v travnike.

Značilne predstavnice negojenih travnikov so kukavičevke: navadna kukavica, trizoba kukavica, stasita kukavica, piramidasti pilovec, navadni kukovičnik, dolgolistna naglavka in druge. Na negojenih travnikih na Župi in v Čimernem ter na deloma travnatih pobočjih sicer skalnatega Ruglovja, najdemo opojno zlatico, ki je endemit Zasavja, saj uspeva samo na nekaj rastiščih v Zasavju. Od drugih zlatic se loči po velikem ledvičastem listu sredi stebla.

Habitatni tip polnaravnih suhih travišč in grmiščne faze na karbonatnih tleh, ki predstavlja pomembna rastišča kukavičevk, je pomemben v evropskem merilu. Tudi na samem vrhu Kuma uspeva prav bogata kumska cvetana. Na travnatem pobočju pod vrhom izstopajo v juniju oranžno cvetoče brstične lilije, v zgodnjem poletju številne cvetoče bele čmerike, v visokem poletju zdravilne hermelike, od pomladi do jeseni pa rumenocvetne divje vijolice. Tod uspevajo tudi tri vrste lilij: kranjska, brstična in turška.