PD Kum Trbovlje

Žuželke

Kjer je bogat rastlinski svet, je navadno bogat tudi svet metuljev. Metulja travniški postavnež (Euphydryas aurinia) in črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria, Panaxia q.) veljata za evropsko pomembni vrsti po Naturi 2000. Krajinski park Kum in področje Čimernega ter Podkuma so njuni pomembni življenjski prostori. Travniški postavnež poseljuje suha in polsuha travišča, v juniju je pogost v Čebulovi dolini in Kozlovi gori. Vrsta je v Sloveniji sicer splošno razširjena, vendar jo marsikje ogrožata zaraščanje suhih travišč in pogozdovanje. Črtasti (ruski) medvedek se pojavlja zlasti na gozdnih robovih, po jasah, ob poteh v listnatih in mešanih gozdovih. Pogost je na rastlini konjski grivi, pojavlja pa se od julija do poznega poletja.

Kumljanski svet se ponaša še z eno posebnostjo: majhnim hroščem kumskim jamskim brzcem oz. kumskim brezokcem (Anophthalmus schaumi kumensis), ki živi pod kamni v višje ležečih gozdovih. Verjetno živi samo na področju Kumljanskega, kar pomeni, da je endemit. Tudi hrošča močvirski krešič (Carabus variolosus) in alpski kozliček (Rosalia alpina) sta pomembni vrsti po Naturi 2000.