In memoriam, Vlasta Medvešek Crnkovič (1968 – 2023)

Vlasta Medvešek Crnkovič je svojo mladost preživela na podeželju pod Kumom, kjer so ji starši odstirali številne  lepote in skrivnosti in jo s tem za vedno povezali z naravo in verjetno jo je prav to vodilo v študij biologije.

Vlasta se je v PD Kum Trbovlje vključila leta 1999 in kot diplomirana biologinja in ljubiteljica narave že takoj prevzela vodenje odseka za varstvo narave. Svoje znanje pa je v letu 2004 nadgradila s stanovsko licenco varuha gorske narave. Njeno delo je presegalo društveno dejavnost, zadnjih 12 let je vodila tudi odbor za VGN pri MDO Zasavje, nekaj časa je delovala tudi v komisiji za VGN pri PZS.

Vsa leta je v okviru domačega društva in na MDO vodila naravovarstvene izlete po Sloveniji in Hrvaški, predvsem pa po njenem ljubem Kumljanskem hribovju in Zasavju. O naravovarstvenih temah je pripravljala tudi vsakoletna predavanja ne le za planince, tudi za ostale občane v lokalnem in širšem okolju. Pri tem je pogosto sodelovala z Zavodom za varstvo narave in z Zavodom za gozdove. Odkrivala je številne zakonitosti in zanimivosti iz narave in pri tem izpostavljala pomen ohranjanja in odgovornega ravnanja v tem prostoru. Svoje znanje pa je z izjemno tankočutnostjo prenaša tudi na mlado generacijo. Za najmlajše so bile še posebno zanimive akcije prenašanja žabic preko ceste, opazovanje nočnih metuljev, spoznavanje polhov, ptic ter številnih skrivnosti v gozdu, na travnikih in ob potokih. Prav tako je tudi v srednješolskem centru v Novem mestu mladino v svojih predavanjih spodbujala k varovanju narave. Tudi njena profesionalna pot je bila povezana z okoljevarstvom, v našem mestu ji je bila zaupana skrb za odpadke in pitno vodo.

Vlasta je s svojimi zapisi in objavami v različnih medijih ozaveščala o pomenu varovanja narave in pri tem izpostavljala zmernost. Njena strokovnost je bila temelj, da je verjela v vse zakonitosti narave, v aktivizmu pa je pogosto zasledila pretirana negativna čustva, ki so po njenem mnenju naravi bila bolj v škodo kot korist.

Njeno delo v planinstvu je bilo v letu 2019 nagrajeno z zlatim častnim znakom PZS, v letu 2018 pa za delo na področju VGN z diplomo Angele Piskernik.

Draga naša Vlasta, mnogo, mnogo si dala nam in našemu društvu, mnogo znanja, mnogo idej v razmislek, mnogo drobnih nasvetov in mnogo prijaznih in toplih prijateljskih vezi. Tvoja pripravljenost in odgovornost za delo pri vseh naših dejavnostih v društvu, tvoja milina in dobrosrčnost, tvoja empatija do ranljivih, tvoje prijateljstvo – vse hranimo v naših srcih kot topel in nežen spomin na našo ljubo planinsko prijateljico. Hvaležni, da smo lahko vsaj nekaj časa hodili skupaj s teboj po planinski poti, se v teh žalostnih dneh poslavljamo od tebe. Ostajaš v naših srcih. Za vedno.

V aprilu, 2023

Comments are closed.