Meddruštveni odbor planinskih društev (MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (PZS) in je oblika povezovanja društev na določenem območju zaradi izvajanja skupnih akcij in skupnega nastopanja napram krovne PZS. MDO Zasavje Posavje vključuje 14 društev od Litije do Laškega in Brežic, od tega je 13 planinskih društev (Litija, Zagorje, Trbovlje, Kum, Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Radeče, Laško, Rimske Toplice, Lisca, Videm Krško, Bohor in Brežice) ter Kolesarski klub Zagorska dolina. Vodstvo MDO-ja sestavljajo praviloma predsedniki posameznih planinskih društev, predsednika pa se izbira izmed trenutnih ali bivših predsednikov PD-jev. Trenutno naš MDO vodi Sevničan Jože Prah, njegov mandat pa je vezan na mandat predsednika PZS.

Jože Prah, gozdar, ki ga Zasavci in Posavci dobro poznamo po številnih aktivnostih vezanih predvsem na spoznavanje gozda, se poleg svoje profesionalne dejavnosti ukvarja z razvojem turizma v gozdnem prostoru, je snovalec več tematskih poti in koordinator evropskih pešpoti v Sloveniji, njemu gre zasluga za obujanje oglarstva v Sloveniji, sodeluje pri izobraževanju in mentorstvu turističnih delavcev in še bi lahko naštevali.

Pri prevzemu vodenja MDO-ja v letu 2018 je poskrbel za formaliziranje delovanja s sprejemom Pravilnika o delu MDO Zasavje ter okrepil sodelovanje planinskih društev v MDO-ju, kjer smo skupaj postavili temelje in cilje nadaljnjega dela MDO-ja. Agenda delovanja vključuje nekaj ključnih tem oz. področij delovanja, citirano v nadaljevanju:

 • Promocija društvene dejavnosti

Delo planinskih društev je izjemno pestro, prežeto z veliko prostovoljnosti, od dela na gospodarskih objektih, planinskih poteh, varstvu narave, socialnem kapitalu itd. To odličnost našega dela je potrebno čim bolje predstaviti tudi javnosti. V ta namen bomo uvajali skupno spletno stran, redne tiskovne konference in tisk skupnega koledarja važnejših akcij.

 • Sodelovanje društev MDO Zasavje
  • Skupna spletna stran
  • Skupno druženje starejših planincev
  • Skupni dan zasavskih planincev
  • Skupna delovna akcija na planinskih poteh
  • Skupno srečanje mladih planincev
  • Meddruštveni izlet na Prehodavce
  • Meddruštveni tabori  in izleti
  • Skupna izobraževanja
  • Skupni koledar
  • Dan zasavskih markacistov
  • Dan vodnikov Zasavja
 • Formiranje stalnih odborov MDO
  • Odbor mladinskih odsekov
  • Odbor vodnikov
  • Odbor za planinske poti
  • Odbor za gospodarstvo
  • Odbor za varstvo gorske narave
  • Odbor za zasavsko planinsko pot
 • Projektno povezovanje

MDO Zasavje deluje na treh regionalnih področjih (Zasavje, Posavje, Savinjska regija). Aktivno se vključiti v razvojne projekte kot partnerji.

MDO Zasavje deluje na območju štirih Lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Raznolikost podeželja, Srce Slovenije, LAS Zasavje, LAS Posavje. V projektih LAS-ov, ki so močno raznoliki, tako po velikosti kot vsebini, se PD lahko pojavljamo kot prijavitelji ali partnerji. Še posebej lahko tvorno sodelujemo na projektih sodelovanja. V namen projektnega delovanja:  formiranje projektnih skupin MDO, kot razvijanje projektnega dela in izobraževanja.    

 • Planinske obhodnice
  • Zasavska planinska pot, za promocijo je formiran odbor za ZPP, načrtno in organizirano obiskovanje planinske poti. Promocija se izvaja z vsakoletnim nagradnim foto natečajem z motivi z ZPP.
  • Križem kražem po Posavskem hribovju
  • Slovenija hodi; s svojimi akcijami sodelovati v projektu Slovenija hodi.
 • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami

Delo v planinskih društvih je izjemno raznoliko in ta raznolikost se kaže tudi v tem, da lahko sodeluje z vsemi javnostmi kot starostnimi strukturami, tako v mestu kot podeželju. Lahko smo kvalitetni partnerji v turističnem razvoju tako v svojem kot širšem okolju. NVO, nevladni sektor je naš potencialni sogovornik v množici dejavnosti.

 • Skupna ponudba
  • Na trg ponuditi skupni produkta v planinskih kočah MDO
  • Planinske izlete kvalitetno promoviramo in ponudimo trgu
 • Večnamenskost planinskih poti

Registrirane planinske poti smotrno pregledati in določiti, katere omogočajo turno kolesarjenje, obisk poti s konji …. in določiti poti, ki so lahko tematske poti.

 • Finaciranje MDO: Skupni projekti, PZS, PD
 • Financiranje vzdrževanja planinskih poti
  • Na območju MDO deluje najmanj 9 občin, ki vsaka po svojih možnosti in utečenih načinih spodbuja delovanje planinskih društev in na ta način tudi vsaka na različen način pospešuje turizem in financiranje vzdrževanja pohodnih poti. V MDO prepoznati primere dobrih praks in z njimi seznaniti še druge občine. 
  • Vsako leto organizirati društveno delovno akcijo na planinskih poteh
 • Vodništvo

Planinsko vodništvo ima svojo tradicijo. Planinski vodniki so izobraženi in imajo svojo licenco. Nabor vodenja in vodnikov ponuditi turističnem organizacijam in posameznikom. Povečati sodelovanje z drugimi vodniki. Skupna izpopolnjevanja.

 • Mladi in planinstvo
  • Vključiti se v akcije MK PZS. Aktivirati MO po planinskih društvih in pripraviti vsakoletne izlete mladih v MDO.
  • V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter fakulteti organizirati planinske krožke, študijske skupine, debatne krožke …
  • MDO ponudi »Planinsko šolo« in skupni tabor mladih

Nekaj pomembnejših podatkov in dogodkov, ki so zaznamovali delovanje MDO Zasavje v letu 2019

PZS šteje v letu 2019 61.523 članov, v našem MDO pa je vključeno 3.409 članov, kar je dobra 2 % več glede na predhodno leto. Od skupno okrog 10.000 km planinskih poti jih je v našem MDO približno 800 km, za katere skrbi nekaj več kot 50 markacistov.

Zasavska oz. posavska PD imamo v posesti 11 planinskih koč, ki stojijo na bližnjih hribih, PD Radeče pa je lastnik visokogorske Zasavske koče na Prehodavcih. Le Tončkov dom na Lisci je v lastništvu Občine Sevnica. V teh kočah je v skupnem številu preko 1200 sedežev, vse koče razpolagajo tudi z nočitvenimi kapacitetami, skupaj s skoraj 450 ležišči. Ponosni smo, da je Zasavska koča na Prehodavcih v letu 2019 prejela titulo »Naj visokogorska planinska koča«, ter da so med petimi naj planinskimi kočami v nižje ležečih predelih kar tri iz MDO Zasavje in sicer na Kalu, Kumu in na Mrzlici.

Zbor markacistov MDO na Kopitniku je potekal 8. marca 2019. V Radečah pa je potekalo osrednje srečanje slovenskih markacistov, kjer se jih je zbralo skoraj 200 in so družno markirali na Zasavski planinski poti. PZS organizira vsako leto natečaj za naj planinsko pot in ta prestižni naslov je prejela Rečiška planinska pot v oskrbi PD Laško. Ta krožna pot vodi po vrhovih vzhodnega dela Posavskega hribovja in je v letu 2019 doživela popolno obnovo, tudi s pomočjo denarja od naslova za naj planinsko pot v letu 2019.

Srečanje zasavskih vodnikov je potekalo 4. aprila na Kumu, kjer je od približno 100 vodnikov prisostvovalo le kakih 20, o novostih pa nas je seznanjal planinski inštruktor Frane Kemperle, biologinja Vlasta M. Crnkovič pa nas je poučila o lišajih na Kumu.  

Posebno povezovalnost nam pomeni 200 km dolga Zasavska planinska pot, kjer smo za njeno promocijo izvajali 4 skupne etapne pohode, na katerih smo bili deležni tudi naravovarstvenih strokovnih vsebin. Z enakim namenom smo razpisali tudi nagradni foto natečaj z motivi ZPP.

Odprtje poletne planinske visokogorske sezone pa smo začeli 26. junija s skupno dvodnevno turo na Prehodavce.

Delo z mladimi poteka v organiziranih mladinskih odsekih v šolah, ki organizirajo svoje planinske izlete, planinske šole in sodelujejo v  tekmovanju Mladina in gore, kjer so zmagali šolarji iz Litije, na tretje mesto pa so se uvrstili šolarji iz Šmartnega pri Litiji.

Krona vsega dogajanja pa je bila izvedba vseslovenskega planinskega srečanja na Lisci. Dan slovenskih planinskih doživetij je v soorganizaciji PZS in MDO organiziralo PD Lisca. Planinci so se tega dne na Lisco odpravili pod organiziranim vodstvom planinskih vodnikov in varuhov gorske narave z domala vseh možnih poti. Dan planincev smo združili tudi z dnevom zasavskih planincev, planinske mladine in dnevom ZPP, dogodek je popestrila razstava zmagovalnih fotografij s foto natečaja, za kulturni program in planinsko zabavo pa so poskrbeli sevniški planinci.

Ob mednarodnem dnevu gora, 11. decembra, smo organizirali tiskovno konferenco in poročali o našem delu in načrtih za objavo v medijih, od katerih nam je največ pozornosti namenila nacionalna TV.

Ob koncu leta, 22. decembra, pa smo na razširjeni seji gostili predsednika PZS in prejemnika visokega planinskega priznanja, g. Marjana Pergarja, ki je ob svoji 80-letnici prejel spominsko plaketo PZS.