IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.
Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. 

Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

Članarino lahko poravnate pri poverjenici Bredi Planko:

  • na sedežu društva v času uradnih ur (četrtek od 18. do 20. ure) z gotovino pri poverjenici Bredi Planko
  • z nakazilom na TR 6100 0000 1400 445 (Delavska hranilnica). Namen plačila: članarina 2020 za (našteti vse osebe, za katere se plača članarina in vrsta članarine za posameznega člana
  • preko spleta na povezavi https://clanarina.pzs.si/pri izbiri planinskega društva izberite Planinsko društvo Kum Trbovlje
  • v izjemnih primerih po dogovoru s poverjenico Bredo Planko, tel. 041 444 754