Upravni odbor

 1. Marjeta Bricl, predsednica
 2. Marjan Zupan, načelnik gospodarskega odseka
 3. Vlasta Medvešek Crnkovič, načelnica odseka VGN
 4. Gregor Cerjak, načelnika mladinskega odseka
 5. Alojz Hriberšek, načelnik markacijskega odseka
 6. Majda Zupan, blagajničarka, računovodkinja
 7. Lado Cerjak, ekonom
 8. Jože Kovač,
 9. Ivo Muhič,
 10. Nataša Dolanc,
 11. Jože Weingartner

Nadzorni odbor

 1. Marjan Frol, predsednik
 2. Marjan Škrinjar, član
 3. Danica Rozina, članica

Častno razsodišče

 1. Janez Brinar, predsednik
 2. Elizabeta Škorjanc, članica
 3. Stane Golob, član