Vpliv planinskih koč na okolje

Planinske koče nam predstavljajo zatočišče pred nevihto ali nočjo oz. prijazno okolje za postanek, počitek in okrepčilo. Kaj pa predstavljajo okolju, zlasti v visokogorju?

So nekakšen tujek v okolju, ki prinaša tudi slabe strani. Že gradnja koče negativno poseže v okolje in ga degradira, pri njenem obratovanju pa so slabost zlasti odpadki, odpadna voda, emisije iz dimnika in tudi hrup, ki ga ustvarjamo obiskovalci. 

Planinske koče so tu zaradi nas in mi smo tisti, ki s svojim ravnanjem in obnašanjem lahko pripomoremo, da bodo čim manj vplivale na naš lep planinski svet!

Torej, kaj lahko storimo?

Svoje odpadke odnesimo s seboj v dolino in poberimo še kakšnega, ki leži ob poti. Če so v koči oz. ob njej nameščeni zabojniki za ločevanje odpadkov, odpadke razvrstimo tako, kot je potrebno. Pogosto je v kočah problem oskrba z vodo, ki jo je nemalokrat potrebno dovažat ali pa je omejena zgolj na padavine. Velik problem lahko predstavlja odpadna voda iz kuhinje in sanitarij. Manj bo odpadne vode, če se v koči ne tuširamo in za nočitev uporabljamo svojo rjuho. Praviloma je odpadna voda speljana v malo komunalno čistilno napravo, ki pa bo učinkovitejša, če se bodo v koči uporabljala ekološka biorazgradljiva čistila in ne agresivne kemikalije. Za ogrevanje je potrebno izbrati čim bolj sprejemljiv energent za okolje. Če je koča na prevetreni lokaciji in je v okolici gozd, so drva primerna. Hrup, ki nastaja zaradi številnih obiskovalcev in glasnih (glasbenih) prireditev v koči ali ob njej, prav gotovo ni prijeten živalim v okolici.

Planinske koče, ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje, lahko prejmejo certifikat Okolju prijazna planinska koča. Zanj se moramo še potruditi!