Opisi poti so delno povzeti po knjigi Janeza Brinarja: Kum, Kum, le pogum!, 50 let PD Kum Trbovlje, 1950 – 2000, ki jo je izdalo PD Kum Trbovlje v juniju 2000.

Vse planinske poti v celoti ali delno potekajo po Krajinskem parku Kum, s čimer nas seznanijo tudi označevalne table ob savskem mostu, na Dobovcu, v Ključevici in v Završju. Na vrhu Kuma pa tabla z zemljevidom območja krajinskega parka, podoben zemljevid je tudi na avtobusni čakalnici na Dobovcu.

Na vseh navedenih izhodiščih je možno parkirati nekaj avtomobilov.